Adatkezelési tájékoztató

Általános rendelkezések

1.1. Adatkezelő megnevezése:

Teljes név: BERG SYSTEM Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített megnevezés: BERG SYSTEM Kft.
Székhely: 3300 Eger, Sas út 92.
Cégjegyzékszám: 10-09-023722
Vezetékes telefonszám: 06-36/515-264
Mobilszám: 06-30/995-2360
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.”>stefan@bergsystem.hu
Weblap: www.bergsystem.hu
Ügyvezető neve: Stefán István
Ügyvezető elérhetősége: stefan@bergsystem.hu

A BERG-SYSTEM Kft. (továbbiakban Társaság) kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a Társaság Adatkezelési Szabályzatában és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.bergsystem.hu honlapon vagy megtekinthető a Társaság irodájában a társaság Adatvédelmi Szabályzatával együtt.
1.2. A BERG-SYSTEM Kft, az ügyfelek személyes adatait a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a szerződések létrehozásához, teljesítéséhez, és a szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, ill. továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.
1.3. A BERG SYSTEM Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tarja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
1.4. A BERG-SYSTEM Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

  1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

2.1. Honlap látogatás, a www.bergsystem.hu honlap adatai:

Az adatgyűjtés célja: A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését.
Az érintettek köre: www.bergsystem.hu weboldal látogatói.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám mellé rendelt honlap látogatás időpontja és időtartama, név, e-mail-cím.
Az adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonásáig
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a BERG-SYSTEM Kft. ügyvezetője.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.

Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése, a www.bergsystem.hu oldalon használt sütik:
Szükséges sütik

  • Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy az oldal jól működjön, lehetővé teszik a felhasználónak, hogy mozogjon a weblapon és használja a különböző funkciókat.
    Elemzésre használt sütik
  • Az analitikai sütik segítségével kapunk információt arról, hogy a látogatók mennyi időt töltenek az oldalon, hogyan használjak annak egyes funkcióit, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek.

2.2. Vállalkozói tevékenység

Az adatgyűjtés célja: a BERG-SYSTEM Kft., által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, a szerződések megkötése, számlázás.
Az érintettek köre: a BERG-SYSTEM Kft. ügyfelei
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a BERG-SYSTEM Kft. ügyvezetője, munkavállalói, partnerei.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (név, lakcím,), jogos érdek (telefonszám, e-mail cím)
A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok a vállalkozási szerződés teljesülését követő 5 év + 30 nap, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év, a kapcsolattartás céljából kezelt telefonszám és e-mail cím a vállalkozási szerződés teljesüléséig.

2.3. Elektronikus hírlevél

Az adatgyűjtés célja: az érdeklődők részére tájékoztatás küldése az aktuális ajánlatokról.
Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a BERG-SYSTEM Kft. ügyvezetője, munkavállalói.
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják. Az elektronikus hírlevélről leiratkozni a www.bergsystem.hu weboldalon lehet.

2.4. Foglalkoztatás

Az adatgyűjtés célja: a BERG-SYSTEM Kft. és munkavállalója között munkaszerződés megkötése
Az érintettek köre: a BERG-SYSTEM Kft. munkavállalói
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a BERG-SYSTEM Kft. ügyvezetője
Az kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (családi és utónév, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám, testméretek munkaruházathoz), jogos érdek (telefonszám)
Az adatkezelés időtartama: a munkaszerződés megszűnését követő 5 év + 30 nap, a kapcsolattartás céljából kezelt telefonszám az munkaszerződés megszűnéséig.

  1. Érintetti jogok

3.1. Az ügyfél hozzáférési joga

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Társaság kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,
(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b) nem terjed ki az anonim adatokra;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

3.2. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

3.3. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben
(a) a Társaság kezeli e személyes adatokat, és
(b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Társaság a személyes adatokat kezeli.
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(d) a Társaság kezeli az ügyfél személyes adatait, és
(e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(h) az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Társaság kezeli a személyes adatait, és
(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.
Amennyiben vannak, a Társaság az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

3.4. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
A Társaság korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.
A Társaság korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.
A Társaság korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) a Társaságnak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
A Társaság korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Társaság jogos érdekei céljából, és
(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Társaság általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.
A Társaság az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Társaság azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Ha a Társaság korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor
(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
A Társaság nem használhat fel ügyfél adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

3.5. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

  1. Adattovábbítás harmadik fél részére

Bizonyos esetekben a Társaság jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy személyes adat is továbbításra kerül.
A Társaság tevékenysége során harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe, mely során a szerződő partner a társaság utasításai alapján adatkezelést végez, ezért a Társaság adatfeldolgozójának minősül. Az adattovábbítás címzettjeinek kategóriái: könyvelő, honlap üzemeltetője, üzemorvos, számlázó program üzemeltetője.

  1. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Társaság azt javasolja, hogy egyeztetés céljából az ügyfél vegye fel a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván egyeztetni, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

  1. Egyéb információk

A Társaság a személyes adatokat automatizált döntés keretében nem kezeli, profilalkotást nem végez, személyes adatot harmadik országba nem továbbít. Az érintett a személyes adatait nem köteles megadni, de az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Társaság szolgáltatását nem tudja igénybe venni.
Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos. A Tájékoztatót a Társaság bármikor módosíthatja. A Tájékoztató módosulásáról a www.bergsystem.hu weboldalon, a módosítás hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően közzétett tájékoztatóval értesítjük

Scroll to Top